Kvalitet

For oss er det en selvfølge å etterstrebe kontinuerlig forbedring. Derfor arbeider vi systematisk med å finne nye og bedre løsninger for våre oppdragsgivere. Vi prioriterer utvikling av nye tekniske og logistiske løsninger. Samtidig er det viktig for oss å være en arbeidsplass der renovatøren står i sentrum, og kan utvikles. 

 

Miljø

Retur leverer tjenester som er en viktig del av hverdagen for befolkningen. Naturen og det den gir oss, er grunnlaget for alt vi gjør. Det er en av grunnene til at vi ikke kan stille oss likegyldig til hvordan vår produksjon påvirker omgivelsene.

Retur jobber med å sikre at miljø er en del av alle innkjøpsprosesser. Innkjøp er et av de viktigste virkemidlene vi har for å understøtte bærekraftig utvikling.

Miljøsertifiseringer gir en tydelig dokumentasjon av miljøarbeidet som gjøres på den enkelte enhet. Retur ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012.

 

Retur har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012« Tilbake
VIS VEIKART TIL VÅRT KONTOR