Retur er en leverandør av innsamlingstjenester for husholdningsavfall til kommuner og interkommunale selskap. 

Selskapets historie bygger på grunntanken om at alt starter med kunnskap. Retur er bygget sten på sten av dyktige medarbeidere med høy fagkunnskap innenfor sitt område, og skal være en solid aktør i det norske markedet i framtiden.

Helt siden starten i 2012 har renovatøren vært i fokus hos oss, og det er ute på veien kvaliteten kommer til syne. Samfunnets krav til mer miljøvennlige avfallssystemer er grunnlaget for vår drift, hvor vi søker å optimalisere innsamlingen av utsorterte fraksjoner slik at man tilfører minst mulig ressurser pr enhet avfall.

Fundamentet i den videre satsingen vil alltid være dedikerte medarbeidere med høy kompetanse, gode holdninger og ståpåvilje, helt fra renovasjonsbilen startes om morgenen til den parkeres på ettermiddagen.

For å sikre at vi leverer tjenester som ivaretar våre etiske forpliktelser, har vi implementert FNs 10 regler som omhandler menneskerettigheter, arbeidslivs- standarder, miljø og antikorrupsjon.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles« Tilbake
VIS VEIKART TIL VÅRT KONTOR