Retur er en leverandør av innsamlingstjenester for husholdningsavfall til kommuner, interkommunale selskap og bedrifter. 

Returs historie bygger på grunntanken om at alt starter med kunnskap. Helt siden starten i 2012 er selskapet bygget sten

på sten av dyktige og dedikerte medarbeidere med høy fagkunnskap innenfor sitt område.

Selskapet har sitt hovedkontor i Moss og leverer renovasjonstjenester til 338.000 innbyggere fordelt på 21 kommuner.

VIS VEIKART TIL VÅRT KONTOR